AKTIVA účetnictví s.r.o.

Komplexní péče o Vaše účetnictví

Vítejte! Jsme AKTIVA účetnictví s.r.o.

Naše společnost nabízí vedení účetnictví a daňové evidence všem podnikatelům v celé ČR bez ohledu na jejich velikost.

Služby spojené s vedením účetnictví jsou každému klientovi poskytovány přesně podle jeho potřeb a požadavků, ať jde o drobného řemeslníka, nebo velkou firmu.

Pokud nebudete chtít využít náš servis v celém rozsahu, lze si dohodnout i dílčí služby podle Vašeho přání. Kompletní seznam našich služeb naleznete níže.

Zvýhodněná cena!

Již od 9 Kč / doklad - cena platí pro vydané faktury a řádky v bankovním výpisu předané v datovém souboru. Ostatní doklady dle ceníku.

Výhodné zejména pro firmy s velkým počtem vydaných faktur (např. e-shopy, velkoobchody aj.).

Nabízíme komplexní služby

Vedení účetnictví a daňová evidence

 • Kompletní vedení účetnictví
 • Zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • Vyhotovení účetnických výkazů
 • Zpracování účetních závěrek (měsíčně, kvartálně, ročně)
 • Internetové účetnictví - vedení účetnictví na serveru klienta pomocí vzdáleného přístupu přes internet

Mzdy

 • Výpočty mezd
 • Výplatní pásky
 • Příprava podkladů pro odvod pojistného a daní
 • Rekapitulace mezd
 • Srážky z mezd
 • Převodní příkazy na odvod mezd, včetně srážek zaměstnanců
 • Mzdové a evidenční listy

Daně

 • DPH (včetně Kontrolního a Souhrnného hlášení)
 • Daň z příjmů fyzických i právnických osob
 • Silniční daň
 • Daň ze závislé činnosti
 • Srážková daň
 • Ostatní daně

Ostatní

 • Zastupování klientů při jednání s úřady a institucemi
 • Zpracování cestovních příkazů a knih jízd firemního vozidla
 • Statistické výkazy
 • Vytváření tabulek a zpracování dat v Excelu

Jednoduše, rychle, bez starostí...

Předání dokladů

Klienti předávají doklady ke zpracování účetnictví vždy do 10. dne po ukončení měsíce osobně, elektronicky nebo poštou. Většina komunikace mezi naší účetní firmou a klienty probíhá elektronicky (e-mail, Skype popřípadě telefon). V dnešní době většina fakturačních programů umí vystavené faktury vygenerovat do datového xml souboru, který klient mailem odešle do účetní firmy. Stejným způsobem jsou předávány i soubory s bankovními výpisy vygenerované v internetovém bankovnictví klienta. Takto předané doklady jsou naší účetní firmou zpracovány za cenu 9,- Kč/doklad. Ostatní doklady klienti celý měsíc ukládají do krabice, kterou po ukončení měsíce zavřou, zalepí a odnesou na poštu. Nic nevyplňují ani nenadepisují – krabice od nás dostanou už nadepsané. Pokud klient nemá možnost datových přenosů, do krabice vloží i bankovní výpis a vystavené faktury.

Zpracování dokladů

Účetnictví je vedeno výhradně na základě dodaných dokladů, které jsou důkladně zkontrolovány, roztřízeny a zaúčtovány. Špatné nebo nejasné doklady jsou následně konzultovány s klientem a po jejich případné opravě jsou zavedeny do účetnictví.

Předání účetních výstupů

Po zpracování dokladů jsou účetní výstupy (přiznání DPH, kniha jízd, přiznání k dani z příjmů, účetní závěrka, přiznáni k silniční dani atd.) zaslány mailem v pdf nebo xls souboru.

Podávání daňových přiznání na FÚ

Jako bezplatnou službu nabízíme našim klientům elektronické podávání daňových přiznání na FÚ. Pokud si klient tuto službu sjedná, nemusí daňová přiznání na FÚ nosit osobně ani posílat poštou. Naše firma je za něj podá elektronicky přes internet na základě plné moci.

Vrácení dokladů

V průběhu roku zůstávají doklady uloženy v účetní firmě. Klientovi jsou vráceny po zpracování roční účetní závěrky.

Ručení za správnost vedení účetnictví

Naše společnost ručí za kvalitu a správnost vedení účetnictví. Neručí však za pravdivost prvotních dokladů předaných ke zpracování do účetnictví (např. pokud je doklad, který již byl zaveden do účetnictví dodatečně změněn, ale tato změna nebyla oznámena účetní firmě apod.). Pokud by přes veškeré kontroly naše firma způsobila chybu, penále vyměřené v důsledku této chyby je kryto našim pojištěním.

Poradenství

V průběhu účetního období nastávají situace, kdy se klient potřebuje s účetní poradit, jak postupovat, aby jeho účetnictví bylo správně vedeno a daňově optimalizováno. Tuto službu poskytujeme osobně nebo prostřednictvím telefonu či e-mailu. Tato služba je zahrnuta v měsíčním paušálu, takže za ní klient už nic víc neplatí.

Jednání na úřadech

V případě, že si klient přeje, abychom byli účastni jeho jednání na úřadu (např. při kontrole na FÚ nebo soc. a zdr. pojišťovně), je tato služba zpoplatněna hodinovou sazbou dle platného ceníku. Pro klienty z Brna a Brna – venkova (dotyčný úřad sídlí v Brně) je doprava zdarma. U klientů, kteří mají sídlo mimo Brno (úřady nesídlí v Brně) je navíc účtováno dopravné.

Ceník běžných úkonů

Účetnictví

Minimální měsíční sazba za vedení účetnictví nebo daňové evidence je 1 500 Kč. V případě větších firem je možný měsíční paušál.

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Doklady zpracované ručně Cena za 1 položku
Neplátce DPH: 10 Kč
Plátce DPH: 15 Kč
Doklady zpracované z datových přenosů Cena za 1 položku
9 Kč
Podvojné účetnictví
Doklady zpracované ručně Cena za 1 položku
Neplátce DPH: 15 Kč
Plátce DPH: 20 Kč
Doklady zpracované z datových přenosů Cena za 1 položku
9 Kč

V ceně je zahrnuta i evidence majetku a odpisy.

Za doklad je považována faktura, pokladní doklad, řádek v bankovním výpisu a interní doklad.

Mzdy

Zaměstnavatel Cena zahrnuje měsíční zpracování mezd, přihlášky a odhlášky, zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, mzdové listy
190 Kč / osoba / měsíc
ELDP
50 Kč / osoba /rok
Roční zúčtování mezd
50 Kč / osoba /rok
Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
800 Kč /rok
Personalistika
Výběrová řízení, zpracování pracovní smlouvy apod.
Individuální

Daňová přiznání

Daň z příjmů - fyzické osoby Včetně závěrky a přehledů ČSSZ a ZP
2 000 Kč / rok
Daň z příjmů - právnické osoby Včetně závěrky, přílohy, účetních výkazů, výroční zprávy atd.
od 3 000 Kč / rok
DPH Měsíční nebo čtvrtletní
500 Kč / období
Silniční daň
1. auto: 500 Kč / auto
Další vozidla: 100 Kč / auto
Daň z nemovitosti
3 000 Kč
Ostatní daně
Individuálně

Ostatní

Cestovní příkaz tuzemský
150 Kč / ks
Cestovní příkaz zahraniční
200 Kč / ks
Kniha jízd Cena dle náročnosti
100-500 Kč / měsíc
Statistické výkazy Cena dle náročnosti
Individuálně
Zastupování na úřadech
400 Kč / hod.
Zpracování dat v Excelu
Individuálně

Kontaktní údaje

Ing. Ivana Joukalová

Telefon: +420 776 729 744

E-mail: joukalova@aktivabrno.cz

Datová schránka: v8uigz3

AKTIVA účetnictví s.r.o.

Rybářská 24, 603 00 Brno

IČO: 29191980

DIČ: CZ29191980