Jak to funguje

Průběh komunikace s pravidelnými klienty, kteří mají uzavřenu smlouvu o vedení účetnictví.

Předání dokladů

Klienti předávají doklady ke zpracování účetnictví vždy do 8. dne po ukončení měsíce. Většina komunikace mezi naší účetní firmou a klienty probíhá elektronicky (e-mail, ICQ, Skype popřípadě telefon). V dnešní době většina fakturačních programů umí vystavené faktury vygenerovat do datového xml souboru, který klient mailem odešle do účetní firmy. Stejným způsobem jsou předávány i soubory s bankovní výpisy vygenerované v internetovém bankovnictví klienta. Takto předané doklady jsou naší účetní firmou zpracovány za cenu 9,- Kč/doklad. Ostatní doklady klienti celý měsíc ukládají do krabice, kterou po ukončení měsíce zavřou, zalepí a odnesou na poštu. Nic nevyplňují ani nenadepisují – krabice od nás dostanou už nadepsané. Pokud klient nemá možnost datových přenosů, do krabice vloží i bankovní výpis a vystavené faktury.


Zpracování dokladů

Účetnictví je vedeno výhradně na základě dodaných dokladů, které jsou důkladně zkontrolovány, roztřízeny a zaúčtovány. Špatné nebo nejasné doklady jsou následně konzultovány s klientem a po jejich případné opravě jsou zavedeny do účetnictví.


Předání účetních výstupů

Po zpracování dokladů jsou účetní výstupy (přiznání DPH, kniha jízd, přiznání k dani z příjmů, účetní závěrka, přiznáni k silniční dani atd.) zaslány mailem v pdf nebo xls souboru.


Podávání daňových přiznání na FÚ

Jako bezplatnou službu nabízíme našim klientům elektronické podávání daňových přiznání na FÚ. Pokud si klient tuto službu sjedná, nemusí daňová přiznání na FÚ nosit osobně ani posílat poštou. Naše firma je za něj podá elektronicky přes internet.


Vrácení dokladů

V průběhu roku zůstávají doklady uloženy v účetní firmě. Klientovi jsou vráceny po zpracování roční účetní závěrky.


Ručení za správnost vedení účetnictví

Naše společnost ručí za kvalitu a správnost vedení účetnictví. Neručí však za pravdivost prvotních dokladů předaných ke zpracování do účetnictví (např. pokud je doklad, který již byl zaveden do účetnictví dodatečně změněn, ale tato změna nebyla oznámena účetní firmě apod.). Pokud by přes veškeré kontroly naše firma způsobila chybu, penále vyměřené v důsledku této chyby je kryto našim pojištěním.


Poradenství

V průběhu účetního období nastávají situace, kdy se klient potřebuje s účetní poradit, jak postupovat, aby jeho účetnictví bylo správně vedeno a daňově optimalizováno. Tuto službu poskytujeme prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo ICQ, aniž bychom se s klientem museli osobně setkat. Tato služba je zahrnuta v měsíčním paušálu, takže za ní klient už nic víc neplatí.


Jednání na úřadech

V případě, že si klient přeje, abychom byli účastni jeho jednání na úřadu (např. při kontrole na FÚ nebo soc. a zdr. pojišťovně), je tato služba zpoplatněna hodinovou sazbou dle platného ceníku. Pro klienty z Brna a Brna – venkova (dotyčný úřad sídlí v Brně) je doprava zdarma. U klientů, kteří mají sídlo mimo Brno (úřady nesídlí v Brně) je navíc účtováno dopravné.Převratná cena!

9,- Kč / doklad

platí pro vydané faktury a řádky v bankovním výpisu předané v datovém souboru. Ostatní doklady dle ceníku.

Výhodné zejména pro firmy s velkým počtem vydaných faktur. Např. e-shopy, velkoobchody aj.